RSS

Valstybinių stipendijų programa

Valstybinių stipendijų programa

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymui Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“, pasikeitė valstybinių stipendijų skyrimo tvarka. 

Numatytos tokios paramos galimybės:

1. Stipendija pragyvenimui ir išmoka kelionei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų pakopų studijų programų studentų dalinėms studijos užsienyje. Konkrečios paramos kryptys ir teikimo sąlygos kol kas nėra patvirtintos. 

Pažymėtina, kad dalis užsienio šalių konkursų stipendijoms gauti (tų, kurių nebeadministruoja Švietimo mainų paramos fondas) yra skelbiama prie Kitų veiklos galimybių. Tad norėdami matyti visus konkursus „eikite į Naujienų skiltį.

2. Išmoka kelionei vykstantiems pagal patvirtintas užsienio valstybių mobilumo programas Lietuvai:

Paraiškas dėl išmokų kelionei svarsto Tarptautinių studijų komisija, atsižvelgdama į paramos skyrimo tikslingumą. Išmokos kelionėms neskiriamos vykstantiems į kalbos ir kultūros kursus. Išmokos gali būti skiriamos tik tiems kandidatams, kurie paraiškos pateikimo metu studijuoja arba dirba Lietuvoje (priklausomai nuo užsienio šalies stipendijų programos sąlygų).

Nuo 2017-01-01 pagal šią programą neberemiamos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkų ir dėstytojų mokslinės stažuotės užsienyje, išskyrus atvejus, kai tokią galimybę numato užsienio šalies stipendijų programa.