RSS

Naujienos

Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams 2018 m.

Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams 2018 m.

2017-12-04

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija siūlo valstybines stipendijas lituanistinėms studijoms. Studijos yra skirtos užsienio lietuviams mokytojams, kurie dirba su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje. Studijų metu mokytojai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas bei įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan. Studijų trukmė – 1 mėnuo.

Į užsienio lietuvių apibrėžimą įeina:

 • Išeivija (Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės);
 • Lietuvių kilmės užsieniečiai (užsieniečiai, kurių bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kurie save pripažįsta lietuviais).

2018 m. vasarą lituanistines studijas mokytojams organizuos 3 Lietuvos universitetai:

 Institucija

Trukmė

Nuoroda į interneto svetainę

Kontaktinis asmuo

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

2018-06-02 – 2018-07-01

http://www.lsk.flf.vu.lt/lt/naujienos/mokytojams/

Lina Blauzdavičiūtė

Adresas: Universiteto g. 5, LT-01131 Vilnius

Tel. Nr.: +370 52 687 215

El. paštas: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt

 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

 

 

2018-07-31 – 2018-08-29

 

https://leu.lt/lt/huf_lkalbos_kult_centras/lkkc_apie_mus.html 

Teklė Songulija

Adresas: T. Ševčenkos g. 31-328, LT-03111 Vilnius

Tel. Nr.: +370 67 137 028

El. paštas: lietuviukalboscentras@gmail.com

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

 

 

 

2018-07-13 – 2018-08-11

 

http://www.vdu.lt/lt/vdu-lituanistines-studijos-mokytojams/  

Giedrė Barkauskaitė

Adresas: V. Putvinskio g. 23-416, LT-44243 Kaunas

Tel. Nr.: +370 687 05 218

El. paštas: giedre.barkauskaite@vdu.lt

Pildydami paraišką turėtumėte prioriteto tvarka pasirinkti 2 aukštąsias mokyklas. Pažymėtina, kad valstybinė stipendija nebūtinai bus skiriama pirmajam Jūsų prioritetui.

Kandidato statusui keliami reikalavimai:

 1. Kandidatas turi būti užsienio lietuvis;
 2. Kandidatas turi dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais;
 3. Kandidatas lietuvių kalbą turi mokėti ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1).

Atrankos kriterijai:

 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams (žr. Kandidato statusui keliami reikalavimai);
 • Krašto lietuvių bendruomenės rekomendacijos pagrįstumas;
 • Kandidato motyvacijos pagrįstumas.

Finansinė dalis

Atrinktiems lituanistinių studijų dalyviams bus skiriama 15 BSI/mėn. valstybinė stipendija570 Eur/mėn. Stipendija yra skiriama tik studijų dalyvio išlaidų padengimui. Kartu atvykstančių šeimos narių ir panašaus pobūdžio išlaidos nėra dengiamos. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos valstybinė stipendija negali būti pridedama prie kitų mainų programose skiriamų stipendijų ar išmokų.

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos studijų dalyviams nėra kompensuojamos.

2018 m. valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 30 studijų dalyvių.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Paraiškų pateikimo terminas yra 2018 m. vasario 1 d. imtinai (pildoma paraiškų teikimo sistemoje). Būtinų pateikti dokumentų kopijų sąrašą rasite paraiškų teikimo sistemoje;
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;
 • Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kandidatų atrankos kriterijus (žr. Atrankos kriterijai). Paraiškų kokybės vertinimą atlieka išoriniai vertintojai;
 • Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 • Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 • Apie paraiškų vertinimo rezultatus bei valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.

Kontaktinė informacija

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2,

LT-03106 Vilnius

Tel. nr.: (+370~5) 250 7368, fax: (+370~5) 249 7137

El. paštas: stipendijos@smpf.lt