RSS

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms Meksikoje

Kviečiame teikti paraiškas dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms Meksikoje

2018-08-13

Kviečiame teikti paraiškas dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms Meksikoje. Išsami informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimus kandidatams, programoje dalyvaujančių mokslo institucijų sąrašas ir kita aktuali informacija pateikiama oficialiame kvietime (ispanų arba anglų kalbomis).

Siūlomos 3 stipendijos šio tipo veikloms:

 • Dalinėms studijoms – akademinio mobilumo programoms;
 • Mokslinėms stažuotėms;
 • Mokslinėms stažuotėms baigus doktorantūros studijas (postdoctoral fellowships);
 • Specializacijos studijoms;
 • Magistro ir doktorantūros studijoms (master´s degree, doctoral programs);
 • Medicinos srities specializacijos studijoms (medical specializations and subspecializations).

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – MSI) institucijose:

Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai);

Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius dokumentus;

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai ir dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

 • Minimalus pažymių vidurkis per paskutinius akademinius metus turi būti ne mažesnis nei 80 balų iš 100 (pagal 100 balų vertinimo skalę) arba lygiavertis įvertinimas kitose vertinimo skalėse;
 • Mokėti ispanų kalbą pažengusio vartotojo lygiu pagal Europos kalbų lygmenis;
 • Kandidatas turi būti priimtas arba turi šiuo metu studijuoti/stažuotis Meksikos MSI, kuri nurodyta šiame kvietime teikti paraiškas.

Skiriamas finansavimas

Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybė:

 • skiria stipendiją pragyvenimui (dalinėms studijoms – apie 529,77 USD/mėn.; doktorantūros studijoms, mokslinei stažuotei, medicinos srities specializacijos studijoms – apie 665,52 USD/mėn.);
 • padengia registracijos mokestį ir mokestį už mokslą;
 • padengia sveikatos draudimo, įsigaliojančio nuo 3 stipendijos mėnesio, išlaidas;
 • padengia laikinojo leidimo gyventi šalyje/studento vizos išdavimo išlaidas, jei šalyje apsistojama ilgiau nei 180 dienų;
 • padengia kelionės išlaidas nuo Meksikos miesto iki studijų, mokslinės stažuotės vietos ir atgal, atvykimo į šalį ir išvykimo dienomis.

Švietimo mainų paramos fondas:

 • padengia kelionės iki Meksikos ir atgal išlaidas. Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo gyvenamosios, studijų ar darbo vietos (miesto) Lietuvoje iki studijų ar stažuotės vietos (miesto) užsienio šalyje, remiantis Europos Komisijos skaičiuokle  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm Daugiau informacijos apie kelionės išmokų skyrimą galite rasti sekdami nuorodą: http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/keliones-ismokos

 

 • Konkursui pateikiami dokumentaiKandidatas turi pateikti dokumentus lietuvių kalba kelionės išmokai padengti naudodamas online paraiškų pildymo sistemą (http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/keliones-ismokos);
 • Kandidatas turi pateikti dokumentus ispanų kalba Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės stipendijai gauti, atsiųsdamas/pristatydamas juos į Švietimo mainų paramos fondą adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius.

Dokumentai lietuvių kalba kelionės išmokai padengti, pateikiami per online sistemą:

 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui (paraiškos nuorodą rasite čia http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/keliones-ismokos).
 2. Dokumentas, patvirtinantis kandidato dalyvavimą užsienio šalies mobilumo programoje (turi būti nurodyta akademinės išvykos pradžia ir pabaiga, priimančiosios institucijos pavadinimas ir miestas).
 3. Dokumentas iš kandidato darbovietės arba mokslo ir studijų institucijos, patvirtinantis kandidato darbuotojo arba studento statusą bei sutikimą dėl kandidato akademinės išvykos.

Dokumentai ispanų kalba (1 originalus komplektas ir 1 originalaus komplekto kopija):

 1. Paraiška Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės stipendijai (ispanų kalba, pilnai užpildyta, su skaitmenine nuotrauka) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242690/Formulario_solicitud_Becas_de_Excelencia_2018.pdf.
 2. Motyvacinis laiškas, kuriame būtų  pagrįstas pasirinktų studijų/ mokslinės stažuotės pasirinkimas (reikalavimai laiškui: maksimalus puslapių skaičius – 2, teksto šriftas – Arial, dydis – 12 pt, tarpas tarp eilučių – 1).
 3. Gyvenimo aprašymas (maksimalus puslapių skaičius – 3).
 4. Pasižadėjimas, kuriuo patvirtinamas įsipareigojimas grįžti į savo gimtąją ar gyvenamosios vietos šalį. Jis turi būti užpildytas ir pasirašytas. Formą rasite čia: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247905/Carta_de_retorno.pdf
 5. Sutikimo priimti studijoms ar mokslinei stažuotei raštas iš Meksikos mokslo ir studijų institucijos, pasirašytas atsakingo asmens (Director of the International Affairs Office, Director of Academic Exchanges, Head of the Graduate Studies Department, Graduate Studies Coordinator, etc.), kuriame būtų nurodyta studijų/mokslinės stažuotės trukmė (įvardytos tikslios pradžios ir pabaigos datos formatu DD/MM/YYYY), taip pat įvardyta pasirinkta studijų, stažuotės veikla. Mokslinių stažuočių atveju, sutikimo rašte turi būti nurodyta, jog kandidatui bus skirtas stažuotės vadovas, padėsiantis tinkamai įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus. Esant galimybei nurodyti stažuotės vadovo vardą.
 6. Įgyto paskutinio diplomo ir jo priedėlio ar mokslinio laipsnio diplomo kopija (oficialiai patvirtinta kopija, pridėtas vertimas į ispanų kalbą).
 7. Pažyma apie mokymosi rezultatus 100 balų skalėje. Jei mokymosi rezultatai pateikiami ne 100 balų skalėje, jie turi būti išreikšti lygiaverčiai 100 balų skalei:
 • Teikiantiems paraišką mobilumo programai, pridedamas Lietuvos MSI oficialus raštas, kuriuo patvirtinamas Meksikos aukštojoje mokykloje įgytų studijų programos (dalykų) kreditų įskaitymas studentui sugrįžus;
 • Teikiantiems paraiškas mokslinėms stažuotėms, pridedamas raštas, įrodantis, jog paraiškos teikėjas yra baigęs arba studijuoja pagal magistro arba doktorantūros studijų programą.
 1. Gimimo liudijimo kopija.
 2. Paso ar ID kortelės kopija, kur matytųsi kandidato nuotrauka ir parašas.
 3. Originali medicininė pažyma, išduota viešos arba privačios sveikatos priežiūros institucijos, ne anksčiau nei prieš tris mėnesius iki paraiškos teikimo. Nepriklausomų sveikatos specialistų pažymos nebus priimtos.
 4. 4 nuotraukos (skirtos dokumentui, 3x3 cm, ant nugarėlių turi būti užrašytas vardas, pavardė ir pilietybė). Atkreipkite dėmesį, kad užrašas ant nuotraukų turi nenusitrinti.
 5. Raštas, patvirtintas Jūsų parašu, jog sutinkate su programos sąlygomis. Raštas turi būti kandidato pasirašytas originaliu parašu. Formą rasite čia: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247904/Carta_de_aceptacion_condiciones_generales_Becas_de_Excelencia_Convocatoria2018.pdf
 6. Kandidatai, kurie šiuo metu yra Meksikoje, turi pateikti galiojantį imigracijos dokumentą su laikina studento viza.
 7. Kandidatai, kurie jau studijuoja Meksikoje, turi pateikti oficialų institucijos, kurioje asmuo mokosi, dokumentą, patvirtinantį sukauptą minimalų mokymosi balų vidurkį, kuris būtų ne mažiau kaip 80 balų (100 balų skalėje). Minėtas dokumentas turi būti pasirašytas ir antspauduotas atitinkamos valdžios institucijos.
 8. Jei ispanų kalba nėra kandidato gimtoji kalba, reikia pateikti ispanų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą, išduotą aukštosios mokyklos arba kitos atsakingos institucijos (pvz., kalbų mokymo centro).
 9. Skiriant dotacijas mokslininkams, kurie mokslinę stažuotę įgyvendins kita nei ispanų kalba, privaloma pateikti oficialų raštą iš priimančiosios institucijos, kuriame bus įsipareigojama suteikti visą reikiamą informaciją ir pagalbą kita kalba. Rašte turi būti nurodyta komunikavimo kalba bei kuruojančio dėstytojo vardas ir pavardė:
 • Šis raštas turi būti pasirašytas atsakingo asmens (Director of the International Affairs Office, Director of Academic Exchanges, Head of the Graduate Studies Department, Graduate Studies Coordinator, etc.);
 • Kandidatas turi pateikti kalbos, kuria vyks komunikacija priimančioje institucijoje, ne žemesnį nei B2 mokėjimo lygį įrodantį dokumentą pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Nepilnai užpildyti ar originalūs dokumentai (išskyrus originalią medicininę pažymą) nebus priimami.

 

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Konkursas skelbiamas remiantis tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas.
 • Paraiška kelionės išmokai padengti naudojantis online paraiškų pildymo sistema, turi būti pateikta iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

 

 • Paraiška Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės stipendijai gauti turi būti pateikta iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 15:00 val. Lietuvos laiku (faktinė dokumentų pateikimo data) adresu:

Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui,

Rožių al. 2, 03106 Vilnius.

Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Švietimo mainų paramos fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko, t.y. pašto spaudo data neturi būti vėlesnė nei 2018 m. rugsėjo 14 d. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). 
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims atsakinga institucija Meksikoje, kuri informuos Švietimo mainų paramos fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2018 m. lapkričio 30 d. Atitinkamai Švietimo mainų paramos fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu stipendijos@smpf.lt arba telefonu (+370 5) 250 4820.

  

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!