RSS

Teisiniai dokumentai

Teisiniai dokumentai

Valstybinių stipendijų ir išmokų skyrimo tvarką numato 2016 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“.

Tarptautinių studijų komisijos sudėtis ir nuostatai.