RSS

Ataskaitų už 2018-2019 m. m. teikimas

Ataskaitų už 2018-2019 m. m. teikimas

Ataskaitos už valstybės paramą, pagal sutartį, turi būti pateikiamos per 20 darbo dienų nuo grįžimo iš kursų, studijų ar mokslinės stažuotės dienos.

Atsiskaitymui reikia:

  1. Susipažinti su atsiskaitymo atmintine;
  2. Užpildyti elektroninę veiklos ataskaitos formą;
  3. Fondui el. paštu (pateikiamos įskaitomos skenuotos versijos) stipendijos@smpf.lt , paštu arba asmeniškai pristatyti užpildytą ir pasirašytą finansų ataskaitos formą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Jūsų patogumui, siūlome dokumentus teikti skenuotus, el. paštu):